Newsletter subscribe

 

 • 01

  Origin and Evolution of The Universe, Universe

  กำเนิดและวิวัฒนาการของจักรวาล#31 การแผ่รังสีฮอว์คิง

 • 02

  A Brief History of Time, Universe

  ประวัติย่อของกาลเวลา (A Brief History Of Time) โดย สตีเฟน ฮอว์คิง#26 บทที่ 4 หลักความไม่แน่นอน : ทวิภาคของคลื่น-อนุภาคของแสงและสสาร

 • 03

  Origin and Evolution of The Universe, Universe

  กำเนิดและวิวัฒนาการของจักรวาล#30 หลุมดำ

เนรคุณ

Posted : 02/03/2021 at 12:41

 • view