Newsletter subscribe

 

 • 01

  Origin and Evolution of The Universe, Universe

  กำเนิดและวิวัฒนาการของจักรวาล#33 งานวิจัยสุดท้ายของสตีเฟน ฮอว์คิง: จักรวาลคู่ขนาน

 • 02

  A Brief History of Time, Universe

  ประวัติย่อของกาลเวลา (A Brief History Of Time) โดย สตีเฟน ฮอว์คิง#28 บทที่ 4 หลักความไม่แน่นอน : อินทิเกรตตามเส้นทางของไฟน์แมน

 • 03

  A Brief History of Time, Universe

  กำเนิดและวิวัฒนาการของจักรวาล#32 ความขัดแย้งของข้อมูลหลุมดำ

เนรคุณ

Posted : 02/03/2021 at 12:41

 • view