Newsletter subscribe

About World, Humanity

“TAP” โครงการลำเลียงน้ำแห่งชีวิตเพื่อชาวแอฟริกัน

Posted: 07/09/2020 at 10:29   /   by   /   comments (0)

“Trans Africa Pipeline (TAP)” Water For Life โครงการวิศวกรรมโยธาเพื่อมนุษยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของศตวรรษที่ 21

 

TAP เป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งในซาเฮล (Sahel)” ทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกา ดำเนินการโดย Trans Africa Pipeline Inc. ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำงานร่วมกับหน่วยงาน Pan African Green Wall Green ใน 11 ประเทศของภูมิภาคซาเฮล และกับ TAP Foundation US ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลของสหรัฐอเมริกา

TAP เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างท่อส่งน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.2-1.5 เมตร ที่มีความยาว 8,800 กิโลเมตร เพื่อลำเลียงน้ำดื่มและน้ำเพื่อการเกษตรกรรมไปให้ชาวแอฟริกันจำนวน 28-30 ล้านคน ใน 11 ประเทศของภูมิภาคซาเฮล

TAP จะสร้างโรงกลั่นน้ำทะเลขนาดใหญ่บนชายฝั่งทะเลทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกของแอฟริกา และสถานีสูบน้ำเพื่อการจัดเก็บและแจกจ่ายน้ำ

TAP จะมีแหล่งสร้างพลังงานของตัวเองโดยการผสมผสานเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์และกังหันลม เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในการกลั่นน้ำทะเล สูบน้ำ และนำน้ำดื่มที่สะอาดบริสุทธิ์ประมาณ 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันจากชายฝั่งแอฟริกาแจกจ่ายให้กับทั้ง 11 ประเทศในภูมิภาคซาเฮล

 

transafricapipeline.org

ภูมิภาคซาเฮล (Sahel) เป็นเขตรอยต่อบริเวณกึ่งทะเลทรายกับบริเวณทะเลทรายซาฮาร่าที่ประกอบด้วยประเทศสมาชิกทั้งหมด 11 ประเทศ เป็นพื้นที่แห้งแล้งของแอฟริกาตอนเหนือ ที่ทอดยาวจากประเทศมอริเตเนียและเซเนกัลทางด้านตะวันตกบนบนมหาสมุทรแอตแลนติก ไปยังประเทศเอริเทรียและเอธิโอเปียทางด้านตะวันออกบนชายฝั่งของทะเลแดง เป็นภูมิภาคที่มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีเพียง 250-500 มิลลิเมตร จึงทำให้พื้นที่นี้ประสบกับความแห้งแล้งและขาดแคลนน้ำอย่างหนัก

ท่อขนส่งน้ำของ TAP จะแบ่งเป็น 2 ส่วน แต่ละส่วนยาว 4,400 กม. ซึ่งจะวิ่งจากทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกแล้วมาบรรจบกันที่จุดกึ่งกลางของ Sahel รวมความยาวท่อทั้งหมด 8,800 กิโลเมตร ซึ่งเป็นท่อขนส่งที่ยาวที่สุดในโลก 

น้ำจืดจะถูกผลิตจากโรงกลั่นน้ำทะเล 4 แห่งที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลด้านละ 2 แห่ง โรงกลั่นน้ำทะเลแต่ละแห่งจะสามารถผลิตน้ำจืดได้ 200,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน ดังนั้นผลผลิตน้ำจืดจากโรงกลั่นน้ำทะเลทั้ง 4 แห่งจะอยู่ที่ 800,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน และจะถูกลำเลียงผ่านทางท่อไปเก็บไว้ในถังเก็บน้ำที่ถูกสร้างขึ้นในประเทศต่างๆของภูมิภาค Sahel ตามแนวท่อ

พลังงานไฟฟ้าสำหรับโรงกลั่นน้ำทะเลและสถานีสูบน้ำ ถูกผลิตโดยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้มาจากโซล่าฟาร์มความร้อนที่เข้มข้น ซึ่งมีประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานสูง เนื่องจากมีการใช้สารละลายเกลืออุณหภูมิสูงร่วมกับกังหันไอน้ำ นอกจากนี้ TAP กำลังมองหาวิธีการและนวัตกรรมใหม่ๆในการสร้างพลังงานทดแทนและการผลิตกระแสไฟฟ้า

ความสามารถของ Water Pipeline System ของ TAP สามารถขยายเพิ่มเติมได้ โดยการสร้างโรงงานแยกเกลือเพิ่มเติมที่จุดเชื่อมต่อของท่อ แต่ละโรงงานแยกเกลือสามารถเพิ่มปริมาณน้ำ 300,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

 

Trans Africa Pipline “TAP” Project (Youtube)

 

 

วีดิโอแสดง water pipeline construction ในโครงการ TAP (Youtube)

 

1. TAP จะเป็นโครงการด้านมนุษยธรรมที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา เพื่อการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน บรรเทาความอดอยากและโรคภัยไข้เจ็บ ในซาเฮล (Sahel) ภูมิภาคที่ยากจนที่สุดในโลก

2. TAP จะจัดหาน้ำดื่มที่สะอาดแก่ประชากรราว 30 ล้านคนใน 11 ประเทศ ซึ่งเป็นผู้ประสบภัยแล้งที่มีจำนวนมากที่สุดในโลก

3. TAP จะเป็นระบบการขนส่งน้ำผ่านทางท่อที่ยาวที่สุดในโลก และจะเปลี่ยนภูมิภาค Sahel ให้กลายเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์สามารถทำการเพาะปลูก เพื่อเลี้ยงชาวพื้นเมืองและส่งออกพืชผลทางการเกษตร และยังให้น้ำสำหรับการสร้างโอเอซีส (oasis) เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรกรรมแบบยั่งยืน และเป็นแหล่งพักพิงของสัตว์ต่างๆ 

4. TAP จะเป็นการยุติปัญหาภัยแล้งใน Sahel อย่างถาวรเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบกับปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

5. TAP จะช่วยสร้างงานและเพิ่มขีดความสามารถให้กับชาวแอฟริกันนับล้าน ให้ความรู้และการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ ได้แก่ การก่อสร้าง การดำเนินงาน และการบำรุงรักษา 

6. TAP จะเป็นการช่วยเหลือแก่ผู้หญิงและเด็ก ไม่ต้องเหน็ดเนื่อยและใช้เวลาไปกับการเสาะหาและขนน้ำจากพื้นที่ห่างไกลอีกต่อไป

7. TAP จะเป็น “ท่อขนส่งน้ำที่ยาวที่สุดในโลก”และยังเป็นท่อที่มีความต่อเนื่องยาวที่สุดในโลก  (จีนอยู่ระหว่างการก่อสร้างท่อส่งก๊าซ 8700 กม. ในขณะที่ TAP ซึ่งเดินทางผ่าน 11 ประเทศจะมีความยาวมากกว่า 8800 กม.)

8. Tap จะสร้างโรงกลั่นน้ำทะเลขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการสร้างมา เพื่อผลิตน้ำจืด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

9. TAP จะสร้างพลังงานใช้เองจากฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์ (solar power farms) จำนวนมาก เพื่อเป็นพลังงานสำหรับโรงกลั่นน้ำทะเล สถานีสูบน้ำ และการดำเนินการส่งน้ำ TAP จะสาธิตวิธีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ปริมาณมากนี้ ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนที่สะอาด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ ต่างจากสถานีพลังงานทั่วไปที่ใช้น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

10. TAP จะไม่เพียงแก้วิกฤตการณ์การขาดแคลนน้ำในภูมิภาคซาเฮล การมาถึงของน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค จะช่วยลดปัญหาความยากจนโดยรวมของภูมิภาค ลดความต้องการความช่วยเหลือประจำปีจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากกลุ่มประเทศ G8 ลดโครงการน้ำที่เป็นเพียงการแก้ปัญหาวิกฤตการณ์น้ำในระยะสั้น นอกจากนี้ยังไปหยุดปัญหาความขัดแย้งในท้องถิ่นจากการทำสงครามแย่งแหล่งน้ำ ป้องกันการสูญเสียชีวิตของชาวแอฟริกันผู้บริสุทธิ์จำนวนมาก

 

 

Kodaline – Shed A Tear (Youtube)