Newsletter subscribe
Tag: GMOs

พืชดัดแปลงพันธุกรรม (GM Crops)#5 ถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรม

Posted: 15/12/2020 at 14:47   /   Agriculture, พืชจีเอ็ม

สิ่งมีชีวิตที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรมเกิดขึ้นโดยใช้วิธีการทางเทคโนโลยีขั้นสูงในการแทรกยีนหนึ่งหรือหลายยีนจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งชนิด (พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์) ไปยังสิ่งมีชีวิตอื่น (ในกรณีนี้ถั่วเหลือง) ในพืชดัดแปลงพันธุกรรมหรือพืชจีเอ็ม (Genetically modified crops; GM crops) ยีนที่แทรกมักจะเป็นยีนที่ต้านทานสารกำจัดวัชพืชหรือต้านทานศัตรูพืช ดังนั้นจากการโฆษณาทางการตลาดระบุว่าเกษตรกรสามารถใช้สารกำจัดวัชพืชหรือยาฆ่าแมลงน้อยลง เป็นการประหยัดต้นทุนและลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ส่งเสริมพืชจีเอ็มอ้างว่าเทคโนโลยีนี้ปลอดภัยอย่างสิ้นเชิง – ปลอดภัยสำหรับการบริโภคและปลอดภัยต่อโลก ถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรมหรือถั่วเหลืองจีเอ็ม (Genetically modified soybean; GM soybean) คือถั่วเหลืองที่ได้รับการดัดแปลงหรือตัดแต่งพันธุกรรมด้วยวิธีการทางพันธุวิศวกรรม (genetic engineering) ในห้องทดลอง มอนซานโต (Monsanto) บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรข้ามชาติที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้ผลิต Roundup สารกำจัดวัชพืชที่มีส่วนผสมของไกลโฟเสต Monsanto ยังเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ดัดแปลงพันธุกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในปี 1996 Monsanto ได้เปิดตัวถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรมที่ทนต่อไกลโฟเสต “Roundup Ready (พันธุ์แรกมีชื่อว่า GTS 40-3-2)” สู่ตลาดสหรัฐอเมริกา ในช่วงไม่กี่ปีหลังจากนั้น Roundup Ready ฝ้าย ข้าวโพด และพืชอื่นๆ ก็เปิดตัวเช่นกัน    แม้ว่าราคาพืชผลจะต่ำกว่า […]

No Comments read more

พืชดัดแปลงพันธุกรรม (GM Crops)#4 ข้าวสีทอง ตอนที่ 3 ข้าวสีทองดีเบต

Posted: 31/10/2020 at 17:55   /   Agriculture, พืชจีเอ็ม

ข้าวสีทอง (Golden Rice) เป็นพืชดัดแปลงพันธุกรรมที่อุดมด้วยเบต้าแคโรทีนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการขาดวิตามินเอ (Vitamin A Deficiency; VAD) ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพในพื้นที่ที่ยากจนมาก ข้าวสีทองเกิดจากความคิดที่ว่าเทคโนโลยีชีวภาพสามารถแก้ปัญหาการขาดสารอาหาร ความอดอยาก และความยากจนในประเทศกำลังพัฒนา Golden Rice มีชื่อตามสีทองซึ่งเกิดจากเบต้าแคโรทีน (β-carotene) ข้าวปกติไม่แสดงเบต้าแคโรทีนในเอนโดสเปิร์มซึ่งเป็นส่วนที่มีแป้งและใหญ่ที่สุดของเมล็ดข้าวซึ่งโดยปกติจะมีสีขาวนวล เบต้าแคโรทีนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มโมเลกุลที่เรียกว่าแคโรทีนอยด์ (carotenoid) ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายร้อยชนิดที่พืชสร้างขึ้นเองตามธรรมชาติและมีสีเหลืองส้ม แคโรทีนอยด์เป็นสารอาหารที่จำเป็นสำหรับมนุษย์เนื่องจากเป็นสารตั้งต้นของโมเลกุลที่จำเป็นในการเผาผลาญ ร่างกายมนุษย์เปลี่ยนเบต้าแคโรทีนหรือที่เรียกว่าโปรวิตามินเอ (pro-vitamin A) ให้กลายเป็นวิตามินเอ เมื่อผู้คนไม่สามารถเข้าถึงอาหารที่มีเบต้าแคโรทีน เนื่องจากพวกเขากินพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นส่วนใหญ่ เช่น ข้าวเจ้า ข้าวสาลี หรือข้าวฟ่าง พวกเขาจะเสี่ยงต่อการตาบอดและเป็นโรค พัฒนาการของข้าวสีทองเกิดจากความชุกของการขาดวิตามินเอ (VAD) ในเด็กทั่วโลก ในฟิลิปปินส์เพียงประเทศเดียวเด็กประมาณ 2.1 ล้านคนต้องทนทุกข์ทรมานจากการขาดวิตามินเอตามรายงานของ Ocampo ในปี 2017 ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความยากจนในประเทศ แม้ว่าจะมีการแทรกแซงหลายอย่างเช่น โปรแกรมการเลี้ยงลูกด้วยนม การเสริมวิตามินเอ และการเสริมอาหาร อย่างไรก็ตามการแทรกแซงเหล่านี้ไม่เพียงพอในการต่อสู้กับการขาดวิตามินเอ ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ผู้สร้างและผู้เสนอข้าวสีทองได้เน้นย้ำโครงการข้าวสีทอง “Golden Rice Project” อย่างต่อเนื่องว่า มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบรรเทา VAD […]

No Comments read more

พืชดัดแปลงพันธุกรรม (GM Crops)#2 ข้าวสีทอง ตอนที่ 1 การสร้างข้าวดัดแปลงพันธุกรรม “Golden Rice”

Posted: 23/08/2020 at 22:44   /   Agriculture, พืชจีเอ็ม

GMOs คืออะไร? สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมหรือจีเอ็มโอ (Genetically Modified Organism, GMOs) คือสิ่งมีชีวิตใดๆ ที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรมจากการใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม ที่เกิดจากการตัดเอายีนของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเข้าไปในยีนของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งปกติไม่เคยผสมพันธุ์กันได้ในธรรมชาติ ทำให้ได้สิ่งมีชีวิตใหม่ที่มีคุณลักษณะที่เป็นประโยชน์ตามที่ต้องการ จีเอ็มโอถูกนำมาใช้ในการวิจัยและเพื่อผลิตพืชอาหารที่มีความต้านทานต่อแมลงศัตรูพืช ต้านทานต่อโรคพืช ต้านทานต่อสารเคมีกำจัดวัชพืช คงทนต่อสภาพแวดล้อม รวมทั้งพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้น แม้ว่าจะยังมีข้อถกเถียงกันอยู่ว่าควรจะผลิตและจำหน่ายหรือไม่ หลายกลุ่มต่อต้านการผลิตพืชอาหารดัดแปลงพันธุกรรมเนื่องจากกลัวความเสี่ยงด้านสุขภาพของมนุษย์และความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม มองไปรอบๆ ตัวเรา แตงโมไร้เมล็ด ข้าวโพดหวาน มันเทศอ้วน ที่ซูเปอร์มาร์เก็ต ล้วนเป็นตัวอย่างของการที่มนุษย์ได้ปรับปรุงลักษณะที่พึงปรารถนาในสิ่งมีชีวิตอื่นๆ โดยใช้พันธุวิศวกรรม ในทำนองเดียวกัน “ข้าวสีทอง (Golden Rice) ” ซึ่งเป็นพืชดัดแปลงพันธุกรรมหรือพืชจีเอ็ม (Genetically Modified Crops; GM Crops) ที่สร้างโปรวิตามินเอในเมล้ดข้าว การวิจัยที่นำไปสู่ข้าวสีทองดำเนินการโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยปรับปรุงชีวิตของผู้คนนับล้านทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งการขาดวิตามินเอเป็นโรคที่พบบ่อยและส่งผลกระทบต่อเด็กเล็กและสตรีมีครรภ์มากที่สุด ในช่วง 20 ปีนับตั้งแต่สร้างข้าวสีทองขึ้นมา การเปิดตัวโครงการข้าวสีทองในประเทศกำลังพัฒนาต้องเจออุปสรรค แม้โครงการข้าวสีทองจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านมนุษยธรรมและปฏิบัติตามกฎข้อบังคับระดับชาติและนานาชาติที่ควบคุมสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมหรือจีเอ็มโอ (GMOs) โครงการข้าวสีทองต้องเผชิญกับการต่อต้านอย่างรุนแรงจากนักเคลื่อนไหวต่อต้านจีเอ็มโอที่มีกรีนพีซเป็นแกนนำ ซึ่งไม่เห็นด้วยกับการนำพืชดัดแปลงพันธุกรรมมาบริโภค   วิตามินเอ วิตามินทั่วไปแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ […]

No Comments read more

พืชดัดแปลงพันธุกรรม (GM Crops)#1 จีเอ็มโอ, วิธีสร้างพืชจีเอ็ม, พื้นที่ปลูกพืชจีเอ็มทั่วโลก, พืชจีเอ็มกับประเทศไทย

Posted: 01/04/2020 at 12:56   /   Agriculture, พืชจีเอ็ม

ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโครโมโซม DNA และยีน (kintalk.org) โครโมโซม (Chromosome) – ตัวโครโมโซมสามารถย้อมสีติด มันอยู่ในนิวเคลียสของเซลล์ เป็นที่อยู่ของ “สารพันธุกรรมหรือ DNA” รวมถึง “หน่วยพันธุกรรมหรือยีน” (ซึ่งยีนอยู่ใน DNA อีกที)  – ทำหน้าที่ควบคุมและถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมต่างๆของสิ่งมีชีวิต  ดีเอ็นเอ (DNA) – สารพันธุกรรมที่อยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต มีโครงสร้างเป็นสายบิดเกลียวคล้ายบันไดเวียนขวา – มีหน้าที่เก็บรหัสพันธุกรรมหรือลำดับเบส ยีน (Gene) – ช่วงใดช่วงหนึ่งของสาย DNA ยีนเป็นส่วนหนึ่งของ DNA หรือเป็นหน่วยพันธุกรรมที่บรรจุรหัสพันธุกรรมสำหรับสร้าง RNA และโปรตีน ซึ่งกำหนดลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่สามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกหลาน –  ทำหน้าที่สำคัญในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อและแม่ไปสู่ลูก ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตา หรือความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ   สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมหรือจีเอ็มโอ (Genetically Modified Organisms; GMOs) สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมหรือจีเอ็มโอ (Genetically Modified Organism, GMOs) คือสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม เป็นผลผลิตในห้องปฏิบัติการจากการใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม ที่เกิดจากการตัดเอายีนของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเข้าไปในยีนของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง […]

No Comments read more